1. Пловдив 24-25.X.2009г.
Пловдив - Общината
2. Враца 2-3.XI.2009г.
Враца - Поглед от Хижата